מדיניות החזרת מוצרים במרקחתא

הזכות לבטל עסקה צרכנית ללא חובת הסבר ניתנת עפ״י חוק תוך 14 יום מקבלת המוצר והיא תעשה בתנאים שלהלן:

1. על המוצר המוחזר להגיע למשרדי החברה  אל הכתובת מרקחתא רחוב הזמיר 10/5 מבשרת ציון.  או לסטודי בתאום מראש, מתחם הרפת. עדכון במייל merkahta@gmail.com או בטלפון 0523788225/ 0528650571
2. המוצר המוחזר לא נפגם ו/או לא נפתח ו/או לא נעשה בו כל שימוש.

במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, המשלוח לא יזוכה - לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי.

3. בהתקיים סעיפים 1 ו - 2 לעיל יוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה. בניכוי 5% פלוס הוצאות המשלוח (אם היה) או זיכוי קוד קופון לרכישה מחודשת באתר


הזכות לבטל עסקה צרכנית במרקחתא כאשר המוצר פגום

1. הצרכן החזיר את המוצר כמו שהתקבל לידי מרקחתא

2. מרקחתא בדקה ואישרה כי המוצר פגום

3. במקרה זה ינתן מוצר חלופי אחר או זיכוי והמשלוח ישולם על חשבון מרקחתא

מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה , ניתנים להחזרה תוך 7 ימים מיום קבלתם.
יש לשים לב כי מוצרים אשר נקנו במבצע לא יינתן עבורם החזר כספי אלא החלפה בפריט אחר, או זיכוי לרכישה, ללא הגבלת תוקף.

יובהר, כי ״מרקחתא״ תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.